Τελ. ενημέρωση:

   06-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2005, 123-133

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Περί επιστημονικής εξήγησης

Σ. Κουλούρης, Λ. Σπάρος
Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Μοντέλα επιστημονικής εξήγησης
 3. Η επιστημονική εξήγηση ως επιχείρημα (διαλογισμός)
  3.1. Παραγωγική-νομολογική εξήγηση
  3.2. Τι είναι νόμος της φύσης;
  3.3. Στατιστική εξήγηση
  3.4. Θέση της διαρθρωτικής ταυτότητας εξήγησης και πρόβλεψης
  3.5. Αδυναμίες του μοντέλου του διαλογισμού
 4. 4. Η εξήγηση ως περιγραφή αιτιακής σχέσης
  4.1. Αδυναμίες του αιτιολογικού μοντέλου εξήγησης
 5. Πραγματολογικό μοντέλο της εξήγησης
 6. Άλλα μοντέλα επιστημονικής εξήγησης
 7. Συμπεράσματα

Λέξεις ευρετηρίου: Διαλογισμός, Επαγωγή, Επιστήμη, Επιστημονικός νόμος, Στατιστική συνάφεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής