Τελ. ενημέρωση:

   06-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2005, 146-156

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Βασικές αρχές ανάλυσης των επιδημιολογικών δεδομένων#

Π. Γαλάνης,## Ν. Πετρόγλου, Λ. Σπάρος
Eργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

# Μερική χρηματοδότηση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών
## Ο Π. Γαλάνης είναι υπότροφος του Ιδρύματος Α.Σ. ΩΝΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Εισαγωγή
 2. Μέτρα συχνότητας
  2.1. Εμπειρικά μέτρα συχνότητας
  2.2. Θεωρητικά μέτρα συχνότητας
 3. Διαστήματα εμπιστοσύνης των μέτρων συχνότητας
  3.1. Επίπτωση-ποσοστό, επιπολασμός
  3.2. Επίπτωση-πυκνότητα
 4. Μέτρα αποτελέσματος
 5. Διαστήματα εμπιστοσύνης των μέτρων αποτελέσματος
  5.1. Μελέτες κοορτών: Επίπτωση-ποσοστό, επιπολασμός
  5.2. Μελέτες κοορτών: Επίπτωση-πυκνότητα
  5.3. Μελέτες «ασθενών-μαρτύρων»
 6. Υπολογισμός των τιμών P
  6.1. Επίπτωση-ποσοστό
  6.2. Επίπτωση-πυκνότητα
  6.3. Μελέτες «ασθενών-μαρτύρων»
 7. Συμπέρασμα

Λέξεις ευρετηρίου: Διάστημα εμπιστοσύνης, Eπίπτωση-ποσοστό, Eπίπτωση-πυκνότητα, Μελέτες ασθενών-μαρτύρων, Μελέτες κοορτών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής