Τελ. ενημέρωση:

   06-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2005, 170-177

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος και σύγχυση στην εφαρμοσμένη ιατρική έρευνα

Π. Γαλάνης, Λ. Σπάρος
Eργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. Εισαγωγή
  2. Μέτρα αποτελέσματος και αιτιακά μέτρα αποτελέσματος
  3. Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος
    3.1. Τροποποίηση του αποτελέσματος ή τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος
    3.2. Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος και διαστρωμάτωση
  4. Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος και σύγχυση
  5. Συμπέρασμα

Λέξεις ευρετηρίου: Αλληλεπίδραση, Σύγχυση, Συγχυτής, Τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος, Τροποποιητής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής