Τελ. ενημέρωση:

   06-Jun-2005
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 22(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2005, 192-198

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Σχεδιασμός του αντικειμένου των προγνωστικών μελετών θεραπευτικής παρέμβασης

Α. Λάμπρου, Λ. Σπάρος
Eργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. Εισαγωγή
  2. Έκβαση
  3. Μέτρο συχνότητας
  4. Προσδιοριστής
  5. Χρόνωση μεταξύ της παρέμβασης και της έκβασης
  6. Τροποποιητές
  7. Συγχυτές
  8. Τομέας
  9. Συμπεράσματα

Λέξεις ευρετηρίου: Αντικείμενο μελέτης, Κλινικές δοκιμές, Μελέτες παρέμβασης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής