Τελ. ενημέρωση:

   27-Jul-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2010, 599-606

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Γήρανση: Είναι ο θερμιδικός περιορισμός αντι-γηραντικός;

Ε. Χατζηδάκη
Τμήμα Εργαστηριακής Ιατρικής, Ινστιτούτο Καρολίνσκα, Στοκχόλμη, Σουηδία

Οι μηχανισμοί που οδηγούν έναν οργανισμό στην πρόοδο του γήρατος είναι πολλοί και περίπλοκοι. Οι θεωρίες του γήρατος κατηγοριοποιούνται σε θεωρίες φθοράς, που απασχολούνται περισσότερο με τη σταδιακή αύξηση της φθοράς του οργανισμού σε όλη τη διάρκεια της ζωής, και σε θεωρίες «προγραμματισμού», που θεωρούν ότι το γήρας είναι το αποτέλεσμα γενετικού προγραμματισμού. Οι ποικίλες θεωρίες για τους μηχανισμούς του γήρατος καθιστούν δύσκολη τη διαδικασία εύρεσης τρόπων αύξησης της διάρκειας ζωής. Η έρευνα για την επίτευξη μεθόδων μακροζωίας και παράλληλα επιβράδυνσης της εμφάνισης ηλικιακά σχετιζόμενων ασθενειών έχει οδηγήσει στην ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο του θερμιδικού περιορισμού. Ο θερμιδικός περιορισμός βασίζεται στον περιορισμό της καθημερινής τροφικής κατανάλωσης, ενώ διατηρεί την κατανάλωση κατάλληλης θρεπτικής ποιότητας. Ο θερμιδικός περιορισμός δείχνει υποσχόμενα αποτελέσματα σε μεγάλο αριθμό ζωικών μοντέλων που έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως για παράδειγμα επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής και καθυστερώντας τις ηλικιακά σχετιζόμενες ασθένειες. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα από τις έρευνες σε πιθήκους αναμένονται ακόμη. Ωστόσο, υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τη δραστικότητα αυτής της μεθόδου στους ανθρώπους. Οι λόγοι είναι ότι η σύνθεση των θρεπτικών ουσιών σε μια δίαιτα θερμιδικού περιορισμού είναι πολύ σημαντική και ότι η διατήρηση αυτής της δίαιτας κατά τη διάρκεια όλης της ζωής είναι αρκετά δύσκολη και με μεγάλες πιθανότητες αποτυχίας, χωρίς να ληφθούν καθόλου υπόψη τα ακόμη αμφισβητούμενα οφέλη. Γι' αυτόν το λόγο, ένας νέος τομέας έρευνας έχει δημιουργηθεί, που ονομάζεται «μίμηση θερμιδικού περιορισμού» και ο οποίος κερδίζει έδαφος σε ενδιαφέρον όσον αφορά στους ανθρώπους. Ο συγκεκριμένος τομέας εστιάζει στον προσδιορισμό ουσιών που, όταν καταναλωθούν, θα προκαλέσουν παρόμοιους φαινότυπους μακροζωίας και αργοπορίας γήρατος, όπως ο θερμιδικός περιορισμός, χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Η μίμηση θερμιδικού περιορισμού φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη αλλά βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια έρευνας.

Λέξεις ευρετηρίου: Γήρανση, Θερμιδικός περιορισμός, Μακροζωία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής