Τελ. ενημέρωση:

   27-Jul-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2010, 607-613

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Περιφερική παράλυση προσωπικού νεύρου. Αιτιολογία, διάγνωση και αντιμετώπιση

Α. Μάλλης, Θ. Παπαδάς
Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

H παράλυση του προσωπικού νεύρου αποτελεί κλινική οντότητα συχνά απαντώμενη στην ιατρική πράξη, ενώ αφορά σε ευρύ φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων. Η αιτιολογία της παράλυσης του νεύρου ποικίλλει. Η ιδιοπαθούς αιτιολογίας παράλυση του προσωπικού νεύρου (παράλυση τύπου Bell) είναι η συχνότερη. Ακολουθούν η τραυματική και η λοιμώδους αιτιολογίας παράλυση. Η ιατρογενής κάκωση του νεύρου στα πλαίσια χειρουργικών χειρισμών στην περιοχή του μέσου ωτός, της παρωτίδας και της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας αποτελεί επίσης σημαντική αιτία βλάβης του νεύρου. Η εκτίμηση της λειτουργίας του νεύρου αποτελεί αντικείμενο έρευνας, με ποικιλία συστημάτων να έχουν προταθεί, χωρίς όμως να αντικαθιστούν την κλίμακα House-Brackmann, που αποτελεί τον καθολικά αποδεκτό κανόνα για την αξιολόγηση των βλαβών του προσωπικού νεύρου. Η ηλεκτρονευρωνογραφία και η ηλεκτρομυογραφία συνιστούν ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες που συμμετέχουν επικουρικά στην αξιολόγηση της κατάστασης του νεύρου, με την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία να συμβάλλουν επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις. Η αντιμετώπιση της παράλυσης του προσωπικού νεύρου συνίσταται στη χορήγηση κορτικοειδών στην περίπτωση της ιδιοπαθούς παράλυσης, στη θεραπεία του υποκείμενου λοιμώδους αιτίου ή στην προσπάθεια συρραφής του νεύρου επί τραυματισμού. Στην περίπτωση εμμένουσας παράλυσης του προσωπικού νεύρου, ποικιλία μεθόδων έχει αναπτυχθεί, η οποία στοχεύει στην επίτευξη ομαλής σύγκλεισης του οφθαλμού και κίνησης του προσώπου. Οι μέθοδοι αυτές αφορούν στη χρήση ταρσοραφής ή τεμαχιδίων χρυσού για τη σύγκλειση των βλεφάρων, καθώς και τη χρήση μυϊκών μοσχευμάτων ή τη μετάθεση νεύρων για την επίτευξη κίνησης των χειλέων και της μέσης μοίρας του προσώπου. Η χρήση νευρικών μοσχευμάτων και η αναστόμωση του προσωπικού νεύρου με άλλα νεύρα της περιοχής αποτελούν εναλλακτικές επιλογές στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιτιολογία, Αντιμετώπιση, Διάγνωση, Παράλυση, Προσωπικό νεύρο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής