Τελ. ενημέρωση:

   27-Jul-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2010, 622-634

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μεταβολικό σύνδρομο και καρκινογένεση

Ι. Λεγάκης,1 Κ. Συρίγος2
1Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα
2Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Σωτηρία», Αθήνα

Ο όρος μεταβολικό σύνδρομο περιγράφει τη συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και ινσουλινοαντίστασης με την ανάπτυξη διαφόρων χρόνιων νοσημάτων, περιλαμβανομένου και του καρκίνου. Ωστόσο, η αιτιοπαθογενετική σχέση μεταξύ των παραγόντων του μεταβολικού συνδρόμου παραμένει αδιευκρίνιστη. Η παχυσαρκία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη καρδιαγγειακών συμβαμάτων και σακχαρώδους διαβήτη, ενώ σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία της αγγειογένεσης. Η συσχέτιση μεταξύ της παχυσαρκίας και της ανάπτυξης κακοηθειών αντιστοιχεί σε μεγάλο οικονομικό κόστος στα προγράμματα υγείας. Στη ρύθμιση του σωματικού βάρους συμβάλλει αποτελεσματικά η δράση της λεπτίνης, η οποία είναι μια ορμόνη που παράγεται από το λιπώδη ιστό και δρα στον εγκέφαλο ρυθμίζοντας την πρόληψη της τροφής. Σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα και κλινικές μελέτες, τόσο in vitro όσο και in vivo, η λεπτίνη φαίνεται να συσχετίζεται με την ανάπτυξη κακοήθων εξεργασιών. Επιπλέον, η αντιπονεκτίνη, που είναι και αυτή μια ορμόνη η οποία παράγεται από το λιπώδη ιστό και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σακχαρώδη διαβήτη και σε καρδιαγγειακά συμβάματα, φαίνεται ότι συμμετέχει επίσης στη διαδικασία της ανάπτυξης και της εγκατάστασης διαφόρων κακοηθειών. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται πρόσφατες μελέτες που υποστηρίζουν τον αιτιολογικό ρόλο του μεταβολικού συνδρόμου στην ανάπτυξη του καρκίνου, καθώς και τη στενή επικοινωνία των καρκινικών κυττάρων με τα λιποκύτταρα, που φαίνεται να αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη στη βιολογία του όγκου.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιπονεκτίνη, Ινσουλινοαντίσταση, Καρκινογένεση, Λεπτίνη, Μεταβολικό σύνδρομο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής