Τελ. ενημέρωση:

   29-Jul-2010
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 27(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2010, 684-685

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Εργαστηριακή διάγνωση σε περιπτώσεις μετά από οξεία κρίση:
Aντίδραση μετά από την κρίση στην Αϊτή

V. Wiwanitkit
Wiwanitkit House, Bangkhae, Μπαγκόγκ, Ταϊλάνδη

Οι μεγάλες καταστροφές αποτελούν ένα αιφνίδιο καταστροφικό γεγονός. Σε περίπτωση εμφάνισής τους, σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διενέργεια διαφόρων ιατρικών χειρισμών. Κατά την τρέχουσα δεκαετία εμφανίστηκαν αρκετές τέτοιες μεγάλες θεομηνίες σε όλο τον κόσμο, με πρόσφατο το γεγονός της κρίσης του μεγάλου σεισμού στην Αϊτή. Στο παρόν άρθρο γίνεται βραχεία συζήτηση της διαγνωστικής συμβολής του εργαστηρίου στη μετά την κρίση περίοδο.

Λέξεις ευρετηρίου: Διάγνωση, Εργαστήριο, Κρίση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής