Τελ. ενημέρωση:

   20-Apr-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2012, 226-232

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Προσκόλληση ασθενών στη θεραπεία για ιογενή ηπατίτιδα C

Ε. Πατελάρου,1 Η. Μπροκαλάκη,2 Ι. Ελευσινιώτης,2 Σ. Ντουράκης3
1Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό τον προσδιορισμό της υπάρχουσας γνώσης σχετικά με τα ποσοστά συμμόρφωσης των ασθενών με ιογενή ηπατίτιδα C στη συνιστώμενη θεραπευτική αγωγή. Δύο ερευνητές πραγματοποίησαν την αναζήτηση στη βάση δεδομένων Medline για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 1974 έως Μάιο 2011, χρησιμοποιώντας ως λέξεις ευρετηρίου (Mesh terms) "medication adherence" ή "patient compliance" ή "compliance" και "hepatitis viruses" ή "hepatitis C" και "interferons" ή "ribavirin" ή "lamivudine" ή "entecavir". Η αναζήτηση οδήγησε στη συλλογή 139 συνολικά μελετών, από τις οποίες 126 απορρίφθηκαν με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού. Στην εργασία συμπεριλήφθηκαν τελικά 9 μελέτες, στις οποίες προστέθηκαν ακόμη 4, έπειτα από μελέτη των βιβλιογραφικών παραπομπών των ανασκοπήσεων. Συνολικά, έχουν διεξαχθεί 7 προοπτικές μελέτες, 3 κλινικές δοκιμές, 2 αναδρομικές προοπτικές και μία συγχρονική μελέτη. Από το σύνολο των μελετών προέκυψε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με ελλιπή συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή (<80%), ενώ φαίνεται ότι τα ποσοστά συμμόρφωσης είναι μεγαλύτερα για την ιντερφερόνη συγκριτικά με τη ριμπαβιρίνη. Τα ποσοστά των ασθενών που δεν συμμορφώνονται ήταν υψηλά, αν και ο μικρός αριθμός μελετών στο θέμα, καθώς και η μεθοδολογική ανεπάρκεια του προσδιορισμού της συμμόρφωσης στις υπάρχουσες μελέτες, θέτουν την αναγκαιότητα μελλοντικής έρευνας στο πεδίο αυτό.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντι-ιική αγωγή, Ιογενείς ηπατίτιδες, Προσκόλληση, Συμμόρφωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής