Τελ. ενημέρωση:

   20-Apr-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2012, 258-263

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κυαμισμός – βραχεία ιστορική αναδρομή από το «κυάμων απέχεσθαι» του Πυθαγόρα έως σήμερα

Γ. Μελέτης
Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα

Κυαμισμός είναι η εμφάνιση αιμολυτικής αναιμίας και ίκτερου μετά τη βρώση κυάμων ή και διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών, που οφείλεται σε μια κληρονομική ανεπάρκεια της αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης. Η κλινική αυτή συνδρομή είναι αρκετά συχνή στους κατοίκους της λεκάνης της Μεσογείου και είναι γνωστή από την αρχαιότητα, αφού ο Πυθαγόρας ήδη από εκείνη την εποχή, ανάμεσα στις άλλες προτροπές, καθιέρωσε τη συμβουλή της μη κατανάλωσης κυάμων με το γνωστό αφορεσμό του «κυάμων απέχεσθαι».

Λέξεις ευρετηρίου: Ανεπάρκεια αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης, Κυαμισμός, Πυθαγόρας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής