Τελ. ενημέρωση:

   17-Jun-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(3), Μάιος-Ιούνιος 2012, 279-289

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σύγχρονες απόψεις στη διάγνωση και στη θεραπεία του χολαγγειοκαρκινώματος

Λ. Βασίλιεβα,1 Σ.Ι. Παπαδημητρίου,2 Σ.Π. Ντουράκης1
1Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα
2Μονάδα Μοριακής Κυτταρογενετικής, Αιματολογικό Εργαστήριο, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Το χολαγγειοκαρκίνωμα είναι επιθετικός όγκος με πτωχή επιβίωση. Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Οι χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις, περιλαμβανομένων της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας, των παρασιτώσεων και των ηπατολιθιάσεων, θεωρούνται προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η αίτια της νόσου είναι άγνωστη. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μοριακή Γενετική τονίζουν τη σημασία των γενετικών βλαβών στην παθογένεια της νόσου. Η διάγνωση του χολαγγειοκαρκινώματος είναι δύσκολη, κυρίως για λόγους που αφορούν στην προσπέλαση του όγκου για τη λήψη βιοψιών. Η διαδερμική βιοψία, υπό την καθοδήγηση απεικονιστικής εξέτασης, είναι δυνατή μόνο για τα ενδοηπατικά χολαγγειοκαρκινώματα, τα οποία αποτελούν το 10% του συνόλου. Η κυτταρολογική εξέταση σε υλικό που λαμβάνεται με βούρτσισμα κατά την παλίνδρομη ενδοσκόπηση του χοληδόχου πόρου, παρά την πολύ υψηλή ειδικότητα (έως 100%), έχει χαμηλή ευαισθησία (περίπου 30%). Η θεραπεία του χολαγγειοκαρκινώματος αποτελεί πρόκληση, δεδομένου ότι η νόσος συνήθως διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο όταν η ριζική χειρουργική θεραπεία με εκτομή ή μεταμόσχευση του ήπατος δεν είναι δυνατή, οπότε και η πρόγνωση των ασθενών είναι κακή. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των σύγχρονων εξελίξεων των διαγνωστικών μεθόδων του χολαγγειοκαρκινώματος, από την κυτταρολογική εξέταση έως τις νεότερες τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας, και ειδικότερα το φθορίζοντα in situ υβριδισμό (fluorescence in situ hybridization, FISH) και την ψηφιακή ανάλυση της εικόνας (digital image analysis, DIA), καθώς και η περιγραφή της σύγχρονης θεραπείας, όποτε αυτή είναι δυνατή.

Λέξεις ευρετηρίου: Θεραπεία, Φθορίζων in situ υβριδισμός, Χολαγγειοκαρκίνωμα, Ψηφιακή ανάλυση εικόνας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής