Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 153-159

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οι κοινωνικές ανισότητες στη γενική και στη στοματική υγεία του ατόμου
και οι παράγοντες που επιδρούν στο επίπεδο υγείας
O ρόλος του υποστηρικτικού πλαισίου

Κ. Βλασιάδης,1 Ε. Μαΐση,1 Α. Πατελάρου,2 Μ. Τριγώνη3,4
1Οδοντιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο, Κρήτη
3Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη
4Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

Οι κοινωνικές ανισότητες υπάρχουν σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής όπως και στην υγεία. Έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που ανήκουν σε κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα ζουν λιγότερο. Αυτό ερμηνεύεται με διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως με το μοντέλο της κοινωνικής αιτιολογίας και με το μοντέλο της κοινωνικής επιλογής. Σύμφωνα με την κοινωνική επιλογή, υποστηρίζεται ότι τα υγιή άτομα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εξελιχθούν, ενώ τα ασθενή να υποβιβαστούν σε χαμηλότερη κοινωνική τάξη. Η θεωρία της κοινωνικής αιτιολογίας αναφέρει ότι διάφοροι παράγοντες της κοινωνίας επιδρούν στο άτομο και το κάνουν να συμπεριφέρεται με τρόπο που προάγει ή καταστρέφει την υγεία του. Έχουν καταγραφεί διάφοροι κοινωνικοί και άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην υγεία, όπως το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο και η γεωγραφική περιοχή όπου ανήκει το άτομο. Ακόμη, σημαντικό στοιχείο αποτελούν οι φίλοι, οι συγγενείς και το κοινωνικό πλαίσιο. Αντίθετα, η μοναξιά και η απομόνωση επιβαρύνουν την υγεία, καθώς σε συνδυασμό με την ανεργία ή τη φτώχεια μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία. Σχετικά με τη στοματική υγεία των Ελλήνων, τα επόμενα έτη που ακολούθησαν την οικονομική κρίση ο αριθμός των εν ενεργεία οδοντιάτρων παρουσίασε πτώση που συνοδεύτηκε και από μείωση του ενδιαφέροντος για οδοντιατρικές υπηρεσίες, γεγονός που σχετίζεται με τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του πληθυσμού. Η οικονομική κρίση συνδέθηκε με την ενίσχυση των ανισοτήτων στη στοματική υγεία, καθώς και με την αδυναμία εξυπηρέτησης με τον σωστό τρόπο ορισμένων τμημάτων του πληθυσμού όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Κοινωνικές ανισότητες, Υγεία, Υποστηρικτικό πλαίσιο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής