Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 160-165

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί απελευθέρωσης της καρδιακής τροπονίνης

Α. Τσεμπελή,1,2 Γ. Πανουτσόπουλος1
1Εργαστήριο Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη
2Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, Σπάρτη

Ανίχνευση υψηλών επιπέδων τροπονίνης παρατηρείται και σε άλλες περιπτώσεις εκτός του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Το εν λόγω γεγονός υποδηλώνει την ύπαρξη άλλων μηχανισμών απελευθέρωσης της τροπονίνης, διαφορετικών από εκείνους της μυοκαρδιακής νέκρωσης. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται εκτεταμένη αναφορά των μηχανισμών απελευθέρωσης της τροπονίνης στο πλάσμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Απόπτωση, Ισχαιμία, Νέκρωση, Τροπονίνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής