Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 166-176

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ανασκόπηση των εφαρμογών των μοντέλων ποντικών στην έρευνα του καρκίνου

Ε.Π. Κοκκινογένης, Μ. Δελή, Σ. Παπακωστοπούλου, Μ. Κότσαρη, Π. Ζουμπουρλής, Μ. Γουλιελμάκη, Β. Ζουμπουρλής
Μονάδα Βιοϊατρικών Εφαρμογών, Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα

Η γενετική ετερογένεια του καρκίνου και οι πολυάριθμες διεργασίες που εμπλέκονται στην εμφάνιση και στην εξέλιξή του έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων για τη μελέτη του, οι οποίες στοχεύουν στην εύρεση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Οι εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στο πεδίο της Γενετικής Μηχανικής τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη διαφόρων πρότυπων οργανισμών (μοντέλων) που χρησιμοποιούνται στη μελέτη της βιολογίας του καρκίνου. Τέτοια πρότυπα ζωικά συστήματα αποτελούν κοινά εργαλεία για τη μοντελοποίηση και τη μελέτη των όγκων in vivo. Η δυνατότητα δημιουργίας ποντικών, οι οποίοι προσομοιάζουν τη γενετική των ανθρώπινων ασθενειών, μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση εκείνων των ασθενών που θα επωφεληθούν περισσότερο από μια συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή σε σύγκριση με άλλους οι οποίοι αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά. Συν-κλινικές δοκιμές μπορούν να διεξαχθούν παράλληλα με μελέτες σε ανθρώπους, κατά τις οποίες οι ποντικοί υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες και στις θεραπευτικές τεχνικές και, με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων, εφαρμόζονται στη συνέχεια κατάλληλα στους ασθενείς. Τα ζωικά μοντέλα χρησιμοποιούνται επίσης ως πηγές ανάπτυξης και επέκτασης καρκινικών κυττάρων, τα οποία μπορεί να προέρχονται από ανθρώπινα μοσχεύματα ή από τη γενετική τροποποίηση των ίδιων των ζωικών μοντέλων. Ως εκ τούτου, βρίσκουν συχνή εφαρμογή σε κλινικές δοκιμές, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εμπλουτισμό των κλασικών θεραπευτικών προσεγγίσεων και την ανίχνευση εξατομικευμένων θεραπειών με βάση τον κάθε ασθενή. Εναλλακτικά, χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των περίπλοκων μηχανισμών και παραγόντων που εμπλέκονται στις διάφορες κακοήθεις διεργασίες, όπως η ογκογένεση και η μετάσταση. Η δυναμικότητα των εφαρμογών τους μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμη στην ταυτοποίηση των γενετικών και μοριακών μηχανισμών που ευθύνονται για την ετερογένεια των αποκρίσεων ενός ασθενούς σε διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Βασική έρευνα, Γενετικά τροποποιημένα, μοντέλα ποντικών, Καρκίνος, Ξενομοσχεύματα, Προκλινική έρευνα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής