Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 177-186

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οι διαταραχές ύπνου στο πλαίσιο της νόσου Parkinson

Β. Καραδήμα,1 Θ. Κοινωνάς2
1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Royal Devon and Exeter Hospital, NHS Foundation Trust, Exeter, Ηνωμένο Βασίλειο

Η νόσος Parkinson είναι μια νευροεκφυλιστική πάθηση που προσβάλλει κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας. Τα τελευταία έτη δίνεται ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή στα μη κινητικά συμπτώματα, καθώς ευθύνονται για αύξηση της νοσηρότητας και απώλεια της αυτονομίας. Οι διαταραχές ύπνου είναι μια από τις πλέον ενοχλητικές μη κινητικές εκδηλώσεις. Σχεδόν το σύνολο των ασθενών πάσχουν από διάφορες μορφές διαταραχών ύπνου. Αν και η φυσιολογική γήρανση διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό, μεγάλου βαθμού διαταραχή μπορεί να συνδέεται με τη νόσο Parkinson. Άλλες διαταραχές που έχουν αναγνωριστεί είναι η αϋπνία, η διαταραχή στο στάδιο REM του ύπνου, οι διαταραχές αναπνοής στον ύπνο, το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών και η υπερβολική ημερήσια υπνηλία. Η ακριβής συχνότητα των επί μέρους διαταραχών είναι άγνωστη λόγω της ποικιλίας των διαγνωστικών κριτηρίων. Κάποιες εμφανίζονται πρώιμα, ενώ άλλες μεταγενέστερα στην πορεία της νόσου. Σε κάθε περίπτωση οι διαταραχές ύπνου είναι βασικό να αναζητούνται και να αντιμετωπίζονται. Επιδρούν δυσμενώς στην ποιότητα ύπνου, μπορεί να επιδεινώσουν την κλινική εικόνα των ασθενών και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχές ύπνου, Επιδημιολογία, Μη κινητικά συμπτώματα, Νόσος Parkinson.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής