Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 195-199

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οι γενετικές και επιγενετικές συνιστώσες του μεσοθηλιώματος

Α.Φ.Α. Μεντής
Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, Αθήνα

Το μεσοθηλίωμα αποτελεί τον πρότυπο καρκίνο οφειλόμενο σε επαγγελματική έκθεση. Δεδομένου ότι οι περισσότερες παθήσεις είναι το αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων μεταξύ γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (με τις επιγενετικές τροποποιήσεις να λειτουργούν ως ο κύριος μοριακός σύνδεσμος), ο «γενετικός» και ο «επιγενετικός» ρόλος του μεσοθηλιώματος δεν πρέπει να υποτιμώνται. Η παρούσα ανασκόπηση επιχειρεί να αναδείξει το γεγονός πως, παρ' ότι το μεσοθηλίωμα εκλαμβάνεται ως ένας περιβαλλοντικά επαγόμενος καρκίνος, διαφαίνεται πλέον σαφώς η συμμετοχή γενετικών αλλοιώσεων και επιγενετικών τροποποιήσεων στη νόσο. Οι νεότερες μελέτες θα πρέπει να εστιάσουν στην πρώιμη διάγνωση του μεσοθηλιώματος, αφού αφ' ενός ληφθούν υπ' όψη οι ομάδες υψηλού κινδύνου –όπου χρειάζεται, να γίνεται οπωσδήποτε συμβουλευτική για διακοπή του καπνίσματος– και αφ' ετέρου διεξαχθούν οι επονομαζόμενες μελέτες «υγρής βιοψίας» για τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης του μεσοθηλιώματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Γενετική, Επιγενετική, Επιδιόρθωση DNA, Καρκίνος, Μεσοθηλίωμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής