Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 240-247

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τραυματισμοί και περίθαλψη στο Ομηρικό Έπος της Ιλιάδας

Ν. Σταυρακάκης
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», Ηράκλειο, Κρήτη

Η Ιλιάδα αποτελεί το πρώτο ιστορικό κείμενο που περιγράφει τους στρατιωτικούς τραυματισμούς και τη θεραπεία τους. Από τους 147 καταγεγραμμένους τραυματισμούς, στην κεφαλή εντοπίζονται 31, 16 στην περιοχή αυχένα-λαιμού, 79 στον κορμό, 10 στα άνω άκρα και 11 στα κάτω άκρα και την πυελική χώρα. Τη θεραπεία παρείχαν οι ιατροί του Αχαϊκού στρατοπέδου και λάμβανε χώρα σε έναν ειδικό χώρο, ο οποίος είχε χρήση νοσοκομείου εκστρατείας. Η αναπαυτική θέση και η τόνωση του τραυματία ήταν το αρχικό μέλημα και ακολουθούσε η αφαίρεση των ενδυμάτων και ο καθαρισμός της πληγής με νερό, ο εξελκυσμός του θραύσματος ή βελουλκία, ο καθαρισμός των τραυματικών επιφανειών με απομύζηση, η επίπαση με διάφορα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα και η επίδεση. Οι ιατροί οι οποίοι πρόσφεραν υπηρεσίες ήταν οι υιοί του Ασκληπιού Μαχάων και Ποδαλείριος, οι οποίοι και θεωρούνται ως οι πρώτοι στρατιωτικοί ιατροί, ενώ πρώτες βοήθειες στο πεδίο της μάχης πρόσφεραν και άλλοι συμπολεμιστές. Εκτός από τους ιατρούς, υπηρεσίες περίθαλψης και ανακούφισης παρείχαν και δύο γυναίκες, η Εκαμήδη και η Αγαμήδη, οι οποίες είχαν φαρμακευτικές γνώσεις και θεωρούνται οι πρώτες νοσηλεύτριες.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιλιάδα, Ομηρική Ιατρική, Όμηρος, Περίθαλψη, Στρατιωτική Ιατρική, Τραυματισμοί, Τρωικός πόλεμος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής