Τελ. ενημέρωση:

   09-Mar-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2021, 248-251

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Κιρσοί οισοφάγου χωρίς πρωτοπαθή βλάβη του ήπατος

Ε. Μαστρογιάννη,1 Μ. Σκουλούδη,1 Χ. Καρακατσάνης,1 Ο. Μπενοπούλου,1 Γ. Αναστασιάδης,2 Μ. Σαμάρκος1
1Α΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα,
2Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα

Aσθενής, 82 ετών, προσήλθε λόγω αναγωγής με πρόσμιξη αίματος, ενός επεισοδίου μέλαινας κένωσης πριν από μία εβδομάδα και δύσπνοιας στην κόπωση από μηνός. Το ατομικό αναμνηστικό της ασθενούς περιλάμβανε αρτηριακή υπέρταση και στένωση αορτικής βαλβίδας, για τα οποία λάμβανε φουροσεμίδη και αμιλορίδη. Η γαστροσκόπηση ανέδειξε κιρσούς οισοφάγου. Από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο δεν προέκυψαν ευρήματα κίρρωσης ήπατος αλκοολικής, ιογενούς ή αυτοάνοσης αιτιολογίας. Η αξονική τομογραφία κοιλίας ανέδειξε ηπατική συμφόρηση, χωρίς εικόνα κίρρωσης, και η ελαστογραφία επιβεβαίωσε την ίνωση του ήπατος. Από το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς προέκυψε υψηλή PASP (>100 mmHg), σοβαρή ανεπάρκεια τριγλώχινας, μέτρια ανεπάρκεια μιτροειδούς, ήπια στένωση και μέτρια ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας. Βάσει του συνδυασμού των ευρημάτων από το υπερηχογράφημα καρδιάς, την αξονική τομογραφία κοιλίας και την ελαστογραφία ήπατος, η πυλαία υπέρταση αποδόθηκε σε συμφορητική ηπατοπάθεια («καρδιακό ήπαρ»), λόγω πνευμονικής υπέρτασης σε έδαφος πολυβαλβιδικής νόσου αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ίνωση, Καρδιακή ανεπάρκεια, Κίρρωση ήπατος, Κιρσοί οισοφάγου, Πυλαία υπέρταση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής