Τελ. ενημέρωση:

   19-Feb-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 108-116

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Απαιτήσεις υγιεινής των τροφίμων στις επιχειρήσεις παροχής υγείας στην Ελλάδα.
Ο ρόλος του νοσοκομειακού υγιεινολόγου

H. Χαϊδούτης,1 Δ. Κεραμυδάς,2 Π. Παπαλέξης,2,7 Α. Κούτου,3 Φ. Κουτσιαρή,4 Μ. Δουφεξή,5 Β. Καραγιάννη6
1Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΣΕΔΥ), Αθήνα,
2Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
3Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Αθήνα,
4Κεντρική Υπηρεσία, Υπουργείο Υγείας, Αθήνα,
5Ανεξάρτητη Ερευνήτρια, Αθήνα,
6Τμήμα Δημόσιας και Κοινωνικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα,
7Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

Η κατανάλωση μη ασφαλών τροφίμων μπορεί να δημιουργήσει απειλές για την υγεία των καταναλωτών. Οι τροφιμογενείς επιδημίες εντός του νοσοκομείου παρουσιάζουν αυξημένους δείκτες θνητότητας σε σχέση με τον ευρύτερο πληθυσμό. Η υγιεινή ως αυτοτελής επιστήμη ασχολείται με την πρόληψη των νοσημάτων και ο υγιεινολόγος ως βασικό στέλεχος στον τομέα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας στον νοσοκομειακό χώρο. Στο άρθρο περιγράφονται ο επαγγελματικός ρόλος του νοσοκομειακού υγιεινολόγου σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στην πλήρωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την υγιεινή των τροφίμων στην Ελλάδα. Για την καλύτερη κατανόηση του πεδίου παρατίθενται επιδημιολογικά δεδομένα και βασικά στοιχεία υγιεινής και ελέγχου των τροφίμων. Η διαφαινόμενη έλλειψη υγιεινολόγων στα ελληνικά νοσοκομεία δυσχεραίνει την επίτευξη του στόχου της υγιεινής των τροφίμων. Οι διοικήσεις των ιδρυμάτων οφείλουν να στελεχώνουν με ορθολογικό τρόπο τις μονάδες παροχής υγείας και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή των τροφίμων, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημόσια υγεία, Νοσοκομείο, Περιβαλλοντική υγιεινή, Υγιεινή τροφίμων, Υγιεινολόγος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής