Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 117-122

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Νοσηλευτική στελέχωση και ανάπτυξη των νοσηλευτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω της COVID-19

Α. Μπιλάλη,1 Ο. Κωνσταντακοπούλου,1,2 Π. Γαλάνης,3 O. Σίσκου4
1Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, Αθήνα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς

Η νοσηλευτική στελέχωση και η ανάπτυξη των νοσηλευτικών υπηρεσιών συνιστούν καθοριστικές παραμέτρους στην παροχή ποιοτικής φροντίδας στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας και στο αντίστοιχο κόστος. Η επίτευξη επαρκούς νοσηλευτικής στελέχωσης είναι σημαντική, καθώς επηρεάζει την έκβαση και την ασφάλεια των ασθενών. Το περιορισμένο νοσηλευτικό προσωπικό και η μικρότερη αναλογία νοσηλευτών ανά ασθενή σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Η νοσηλευτική υποστελέχωση, εξ άλλου, επηρεάζει το προσωπικό, τους ασθενείς και τους οργανισμούς, με τα μέτρα να επικεντρώνονται διεθνώς στην οριοθέτηση μιας ασφαλούς αναλογίας νοσηλευτών ανά ασθενή. Οι παράγοντες που αυξάνουν τις ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι η ολοένα και πιο απαιτητική νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών στα νοσοκομεία λόγω της προόδου της τεχνολογίας, η γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση των ασθενών και οι συννοσηρότητες. Η πανδημία λόγω της COVID-19 αποτέλεσε έναν νέο καθοριστικό παράγοντα αύξησης των αναγκών σε εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Η πανδημία λόγω της COVID-19 έχει προκαλέσει σημαντικούς κλυδωνισμούς στα συστήματα υγείας παγκοσμίως, ακόμη και σε ανεπτυγμένες χώρες με αρκετά καλή οργάνωση τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Τα σχέδια στελέχωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω της COVID-19 θα πρέπει να επικεντρώνονται στις ανάγκες του προσωπικού για τη φροντίδα των ασθενών με COVID-19, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης και της κατανομής εξειδικευμένου κλινικού προσωπικού. Τα συστήματα υγείας διεθνώς πρέπει να κινηθούν άμεσα και αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένα σε μελλοντικές απειλές της δημόσιας υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Κορωνοϊός, Νοσηλευτικές υπηρεσίες, Νοσηλευτική στελέχωση, Πανδημία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής