Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 123-127

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Παροδικός αποκλεισμός δεξιού σκέλους σε απόφραξη του πρόσθιου κατιόντος κλάδου της στεφανιαίας αρτηρίας

F.M.S. da Silva,1 A.J.A. Andrade,2 V.M. dos Santos,3 C.S. Margalho1
1Institute Hospital of Base, Brasília-DF,
2Service of Cardiology and Hemodynamics, University Hospital, Brasília-DF,
3Armed Forces Hospital and Catholic University, Brasília-DF, Βραζιλία

Το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με συνοδό αποκλεισμό του δεξιού σκέλους μπορεί να έχει πτωχή έκβαση και η πρωτογενής διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση είναι μια επιλογή για ασθενείς με επίμονα ισχαιμικά συμπτώματα και πρόσφατο αποκλεισμό δεξιού σκέλους. Η κατάσταση αυτή διευκολύνει στην ανίχνευση διατοιχωματικής ισχαιμίας και εμφράγματος του μυοκαρδίου με ανύψωση του ST (STEMI), επειδή ο πρόσφατης έναρξης αποκλεισμός του δεξιού σκέλους μπορεί να ακολουθεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Καθώς μια πρόσφατη εμφάνιση δεξιού αποκλεισμού σε ασθενή με STEMI ενέχει υψηλό κίνδυνο για βραχυπρόθεσμη θνητότητα, η επείγουσα επέμβαση θα πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση. Απαιτείται προσοχή των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια φροντίδα για τη σωστή κατανόηση και την αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποκλεισμός δεξιού σκέλους, Θεραπεία, Πρόγνωση, Στεφανιογραφία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής