Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 128-134

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο αντιφυματικός αγώνας στην Ελλάδα κατά τον 18ο και 19ο αιώνα

Σ. Μιχαλέας,1 Β. Τραούδα,2 Ι. Μπερσίμη,2 Α. Πρωτογέρου,3 Ν. Σύψας,4 Μ. Καραμάνου1
1Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη
3Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Έρευνας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η φυματίωση είναι μια μολυσματική ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες. Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης είναι ένα είδος παθογόνου βακτηρίου της οικογένειας Mycobacteriaceae και η αιτία εμφάνισης της φυματίωσης. Ανακαλύφθηκε από τον Robert Koch το 1882. Από το 1918–1939 η φυματίωση στην Ελλάδα χαρακτηριζόταν ως κοινωνική ασθένεια επειδή φαινόταν να εξαπλώνεται μεταξύ των κατώτερων κοινωνικών τάξεων, περιλαμβανομένων εκείνων που ζούσαν σε προσφυγικούς καταυλισμούς. Ο αγώνας κατά της φυματίωσης περιλάμβανε ιδιωτικές πρωτοβουλίες που στόχευαν στην εκπαίδευση των ανθρώπων σε θέματα υγιεινής και στη δημιουργία ιδρυμάτων κατά της φυματίωσης, όπως τα σανατόρια.

Λέξεις ευρετηρίου: BCG εμβόλιο, Robert Koch, Σανατόρια, Τεχνητός πνευμοθώρακας, Φρενικεκτομία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής