Τελ. ενημέρωση:

   17-Jan-2023
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 40(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023, 19-28

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η επίδραση της κινησιοθεραπείας σε καρκινοπαθείς με χημειοθεραπευτικά-προκληθείσα περιφερική νευροπάθεια

Δ. Μπακαλίδου, Σ. Στάση, Γ. Παπαγιάννης, Α. Τριανταφύλλου
Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιαγγειακής Μελέτης της Κίνησης (LANECASM),
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

H χημειοθεραπευτικά-προκληθείσα περιφερική νευροπάθεια (ΧΠΠΝ) αποτελεί συνήθη ανεπιθύμητη ενέργεια των αντινεοπλασματικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται σε θεραπευτικά σχήματα καρκινοπαθών ασθενών. Η ΧΠΠΝ δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με φαρμακευτική αγωγή και για τον έλεγχο των συμπτωμάτων της συχνά χρησιμοποιείται κινησιοθεραπεία. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται προγράμματα κινησιοθεραπείας τα οποία έχουν επιτυχώς εφαρμοστεί σε καρκινοπαθείς με ΧΠΠΝ. Τα προτεινόμενα προγράμματα κινησιοθεραπείας είναι σύνθετα και περιλαμβάνουν συνδυασμούς αεροβικών ασκήσεων, μυϊκής ενδυνάμωσης και ισορροπίας/αισθητοκινητικής εξάσκησης, ή συνδυασμούς ασκήσεων κλειστής κινητικής αλυσίδας και σταθερότητας κορμού. Η κινησιοθεραπεία μειώνει τα συμπτώματα της ΧΠΠΝ, όπως τον νευροπαθητικό πόνο και την αλλοιωμένη αισθητικότητα, ενώ βελτιώνει το επίπεδο της φυσικής κατάστασης, της κινητικότητας και τον έλεγχο της ισορροπίας του ασθενούς. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι μηχανισμοί επίδρασης της άσκησης στη βελτίωση των συμπτωμάτων της ΧΠΠΝ.

Λέξεις ευρετηρίου: Αισθητικοκινητικές διαταραχές βάδισης, Νευροπαθητικός πόνος, Ποιότητα ζωής, Φυσικοθεραπεία, Χημειοθεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής