Ετήσια συνάντηση του Δικτύου εκπαίδευσης και Έρευνας στην ΠΦΥ και στη Γενική Ιατρική

Η ετήσια συνάντηση του Δικτύου εκπαίδευσης και Έρευνας στην ΠΦΥ και στη Γενική Ιατρική του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ θα γίνει την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, 8.30-5μ.μ. στο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η φετινή συνάντηση είναι εορταστική καθώς συνδυάζει τα 10 χρόνια Κλινικής Άσκησης και τα 40 χρόνια από τη διακήρυξη της Άλμα Άτα για την ΠΦΥ.

Δηλώσεις συμμετοχής ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά εδώ μέχρι την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018.

 

Πληροφορίες: 

Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας

e-mail: pfyauth@gmail.com 

Τηλ. 2310 999135 - Φαξ 2310 999131

Ιστοσελίδα: primarycare.web.auth.gr