Ετήσια Συνδρομή 2021
Γιατροί
24 €
Φοιτητές
12 €
Εταιρείες
Οργανισμοί
Βιβλιοθήκες
47 €
Κύπρος
24 €
Εξωτερικό
$100
Μέλη Βαλκανικής Ιατρικής Ένωσης
$50