35ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
35ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Το 35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο έλαβε χώρα στις 5-9 Μαΐου 2009 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

Κόστος εγγραφής στο 35ο ΕΠΙΣ

Ειδικευμένοι γιατροί: €100
Ειδικευόμενοι γιατροί, νοσηλευτές και λοιποί επιστήμονες: €80
Κόστος μονόκλινου/δίκλινου δωματίου (με πρωινό αμερικανικού τύπου): €295 / διανυκτέρευση
Για τους φοιτητές η παρακολούθηση είναι δωρεάν
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Εργασιών:
16 Ιανουαρίου 2009

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γραμματεία Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Τηλέφωνο: 210-7211845, 210-7243161 Φαξ:210-7215082
E-mail: iea@mednet.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

E-mail:

,
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

 

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του 35ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου

35o_EPIS_Prokatarktiko_programma.pdf

Μέγεθος αρχείου: 1.08 MB

,
Επιτροπές του Συνεδρίου

 

Επιτροπές του Συνεδρίου

 

Διοικητικό Συμβούλιο Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και Οργανωτική Επιτροπή 35ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου:
 

Πρόεδρος Χ. ΙΑΤΡΟΥ
Αντιπρόεδρος Α. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ
Γεν. Γραμματέας Ν. ΜΑΓΚΙΝΑ
Ειδ. Γραμματέας Ε. ΘΗΡΑΙΟΣ
Ταμίας Μ. ΠΟΜΩΝΗ
Μέλη Γ. ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ
Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
Λ. ΡΑΛΛΙΔΗΣ
Α. ΤΣΑΚΡΗΣ

Επιτροπή προγράμματος:

Γ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ
Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
Α. ΓΑΡΟΥΦΗ 
Γ. ΔΑΪΚΟΣ 
ΣΤ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Α. ΖΑΓΚΛΗΣ 
Ε. ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ
Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Λ. ΘΑΝΟΣ
ΓΡ. ΚΑΛΤΣΑΣ
Ν. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
ΣΤ. ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ
Ν. ΚΟΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ε. ΚΟΣΜΑΣ
Χ. ΚΟΣΜΑΣ
Χ. ΚΟΥΤΣΙΑ
Ε. ΚΡΗΤΙΚΟΥ-ΓΡΙΒΑ
Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ
Α. ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΣΤ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Α. ΜΠΙΜΠΑΣ
Κ. ΜΠΟΚΗ
Η. ΜΥΓΔΑΛΗΣ
Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σ. ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
Φ. ΠΑΝΟΥ
Κ. ΠΑΝΟΥΛΗΣ
Ε. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Β. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΠΕΦΑΝΗΣ
Α. ΠΟΛΙΤΗΣ
Β. ΠΟΛΙΤΗΣ
Χ. ΡΑΠΙΔΗ
Μ. ΣΑΜΑΡΚΟΣ
Ρ. ΣΚΑΡΠΑ
Κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
Α. ΧΡΙΣΤΟΦΕΛΗ

 

 

Επιτροπές του Συνεδρίου (pdf)

Μέγεθος αρχείου: 430 KB

,
Πρόλογος Προέδρου

Πρόλογος Προέδρου

 

Φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια από τότε που η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (Ι.Ε.Α.) άρχισε τη διοργάνωση των Ετήσιων Πανελληνίων Ιατρικών Συνεδρίων της (ΕΠΙΣ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών όπως πάντα, έτσι και φέτος, έχει ως κεντρικό στόχο του 35ου ΕΠΙΣ τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και την μέσω αυτής συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση του ιατρικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας, γεγονός που εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου παροχή υγείας στους ασθενείς.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει την παρουσίαση ενδιαφερόντων κλινικών θεμάτων, τις υπάρχουσες ερευνητικές τάσεις και τη διοργάνωση κλινικών φροντιστηρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διεταιρικών συζητήσεων.

Για να υπάρξει περισσότερος χρόνος για προφορικές ανακοινώσεις, αρκετές από τις εργασίες που θα κριθούν ενδιαφέρουσες θα παρουσιασθούν υπό μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων (poster). Η δομή αυτή του προγράμματος θεωρούμε ότι είναι αρκετά χρήσιμη για την ευρύτερη ενημέρωση των συνέδρων που επί χρόνια τιμούν με την παρουσία τους τα ΕΠΙΣ.

Πιστεύοντας ότι και το 35ο ΕΠΙΣ θα είναι τουλάχιστον εξίσου επιτυχημένο με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά σ’ αυτό.

Συναδελφικά,

Χρήστος Ιατρού
Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

,
Πληροφορίες υποβολής εργασιών

Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων:

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009

Κάθε περίληψη μπορεί να υποβάλλεται μόνο με έναν από τους παραπάνω τρόπους:

Ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας υποβολής που έχει δημιουργηθεί στο www.mednet.gr
Ταχυδρομικά (ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Μαιάνδρου 23, 115 28 ΑΘΗΝΑ)
Στη Γραμματεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (Μαιάνδρου 23, 115 28 ΑΘΗΝΑ)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή εργασίας για κρίση και παρουσίαστη στο Συνέδριο είναι η εγγραφή όλων των συγγραφέων της. Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται κατά την υποβολή της περίληψης. Όταν η περίληψη αποστέλλεται με το ταχυδρομείο ή μέσω internet, πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη χρηματική επιταγή.

Η εγγραφή στο Συνέδριο ανέρχεται σε 100,00€ για τους ειδικευμένους και σε 80,00€ για τους ειδικευόμενους και τους λοιπούς επιστήμονες. Για τους φοιτητές η παρακαλούθηση είναι δωρεάν.

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, που προτείνονται από τις ειδικές Ιατρικές Εταιρείες και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Εργασίες που χαρακτηρίζονται ως ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports) θα γίνουν δεκτές μόνο αυτές που από τους κριτές θα λάβουν υψηλή βαθμολογία και θα προκαλέσουν επιστημονικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 21279/31-5-2001 του ΕΟΦ, η αποδοχή ανακοινώσεων κλινικών δοκιμών προϋποθέτει την αναγραφή του αριθμού αδείας εγκρίσεως του ΕΟΦ.

Η παρουσίαση των ανακοινώσεων που επιλέγονται, γίνεται προφορικά ή με τη μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων (posters). Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο η επιθυμία των συγγραφέων, όσο και η οργανωτική δομή του Συνεδρίου. Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των εργασιών.

Οι εργασίες που θα υποβλήθούν δεν πρέπει να έχουν ανακοινωθεί ή δημοσιευθεί προηγουμένως στον ελληνικό έντυπο ιατρικό τύπο.

Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία, πρέπει να υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση (βλ. Παραπάνω) και να υποδείξει τη θεματική ενότητα στην οποία αντιστοιχεί η εργασία. Η οριστική ένταξη σε θεματική συνεδρίαση αποφασίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, με βάση τις ανάγκες του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

Στον Τόμο των Περιλήψεων δημοσιεύονται οι περιλήψεις των εργασιών που ανακοινώνονται προφορικά ή με τη μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων. Οι περιλήψεις των εργασιών που δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία δεν δημοσιεύονται.

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαιώμα να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ποιές από τις εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο με ευθύνη των συγγραφέων τους.

Κάντε κλικ στο παρακάτω link για πληροφορίες σε μορφή pdf
 

Πληροφορίες

,
Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

 

Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος του κέντρου προέλευσης της εργασίας.

Η περίληψη γράφεται σε συμβατό με ΙΒΜ ηλεκτρονικό υπολογιστή και υποβάλλεται μέσω internet ή σε CD/DVD. Ως πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου συνιστάται η χρησιμοποίηση του Microsoft Word εκδόσεων 1997-2003 και της γραμματοσειράς Arial 10pt.

Ο τίτλος της εργασίας γράφεται με κεφαλαία γράμματα.
Σε άλλη σειρά γράφονται, με πεζά, τα ονόματα των συγγραφέων, με υπογραμμισμένο το όνομα του ατόμου που θα ανακοινώσει την εργασία.
Σε άλλη σειρά γράφεται, με πεζά, το κέντρο προέλευσης της εργασίας και η πόλη. Οι συγγραφείς παρακαλούνται να χρησιμοποιούν τις επίσημες ονομασίες των κέντρων. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμος γίνεται με ανωφερείς αριθμούς (εκθέτες).

Παράδειγμα:

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Γ. Αντωνιάδης1, Α. Νικολάου2
1Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, 2Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Οι περιλήψεις είναι δομημένες ως εξής: (α) Σκοπός της μελέτης .... , (β) Υλικό και μέθοδος .... , (γ) Αποτελέσματα .... , (δ) Συμπεράσματα .... , σε ξεχωριστές παραγράφους. Πριν από κάθε παράγραφο αναγράφεται με κεφαλαία bold γράμματα ο αντίστοιχος τίτλος (δηλ. ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ).

Υποβολή περίληψης με το ταχυδρομείο:

Κάθε περίληψη τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο που περιέχει:
1. Το CD (ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο εγγραφής) με το αρχείο της περίληψης στην ετικέτα της οποίας αναγράφεται απαραίτητα ο τίτλος της εργασίας.
2. Το κείμενο της περίληψης τυπωμένο σε χαρτί μεγέθους Α4.
3. Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης και της θεματικής ενότητας συμπληρωμένο.

Η αποστολή γίνεται με απλή, συστημένη ή επείγουσα ταχυδρόμηση.
Ως προθεσμία υποβολής νοείται η ημερομηνία παραλαβής και όχι αποστολής της περίληψης.

Υποβολή περίληψης ηλεκτρονικά:

Η υποβολή των περιλήψεων ηλεκτρονικά γίνεται μόνο μέσω της φόρμας υποβολής που υπάρχει στον ιστότοπο http://www.mednet.gr.
Εργασίες που αποστέλλονται με απλό e-mail στις διευθύνσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών δεν γίνονται δεκτές.
Η υποβολή των περιλήψεων μέσω της φόρμας δεν προϋποθέτει και την επιτυχή παραλαβή της. Για το λόγο αυτό οι συγγραφείς θα πρέπει να αναζήτούν σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το απαντητικό e-mail. 
Στα απαντητικά e-mail αναγράφεται ο αριθμός καταχώρησης και ενδεχομένως παρατηρήσεις της γραμματείας (π.χ. παράλειψη ονομάτων, διαφοροποίηση μαθηματικών συμβόλων κ.λπ.). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά από τους συγγραφείς για αποφυγή λαθών, παραλείψεων ή αποκλεισμού της περίληψης.

Ιδιαίτερες οδηγίες για τις περιλήψεις:

Αποφύγετε την οποιαδήποτε διαμορφωση του κειμένου πέραν της παραγραφοποίησης
Σε περίπτωση που κατά τη μετατροπή της εργασίας από το λογισμικό επεξεργασίας υπάρξουν λάθη ή προβλήματα, μπορεί να ζητηθεί η εκ νέου υποβολή της σύμφωνα με τους όρους.

Έλεγχος των εργασιών-Μη αποδοχή:

Ο έλεγχος πληρότητας των εργασιών γίνεται κατά την παραλαβή των εργασιών από τη Γραμματεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Οι λόγοι μη αποδοχής μιας εργασίας από τη Γραμματεία είναι οι εξής:
Ελλιπή στοιχεία ή έντυπα
Χρήση διαφορετικού επεξεργαστή κειμένου πέραν του ήδη προκαθορισμένου
Μη συμπληρωμένα στοιχεία στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
Περίληψη με περισσότερες από 300 λέξεις
Οι συγγραφείς είναι φρόνιμο να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή της περίληψής τους και να ενημερώνονται για τον αριθμό υποβολής της

Χρήσιμες πληροφορίες:

Όλα τα ευρετήρια ονομάτων που δημιουργούνται για το ΕΠΙΣ προκύπτουν από τα στοιχεία των συγγραφεών όπως καταγράφονται στο σώμα της περίληψης.
Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με την επίσημη και όχι με την εμπορική ονομασία τους.
Όλες οι περιλήψεις χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένο αριθμό υποβολής. Σε όλες τις φάσεις της διακίνησής τους, οι εργασίες φέρουν πάντα τον αριθμό υποβολής. Ο αριθμός υποβολής της περίληψης είναι πάντα απαραίτητος κατά την επικοινωνία των συγγραφέων με την Γραμματεία του Συνεδρίου. Στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου και στον Τόμο των Περιλήψεων θα φέρονται με διαφορετικό αριθμό (αριθμός προγράμματος). 

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για το Ενημερωτικό Δελτίο του 35ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου

35_enimerotoko_deltio.pdf

Μέγεθος αρχείου: 960 KB

,
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών αποφάσισε να περιλάβει στο ποσό της εγγραφής του Συνεδρίου και την ετήσια συνδρομή του Περιοδικού Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής.
Το Περιοδικό θα αποστέλλεται μόνο στους συνέδρους που έχουν πληρώσει την εγγραφή τους στο Συνέδριο. 

Παράκληση όπως αποσταλεί – στον αριθμό fax 210-72 15 082 ή στο e-mail: iea@mednet.gr – η απόδειξη πληρωμής μαζί με την παρακάτω φόρμα συμπληρωμένη ευδιάκριτα προκειμένου να προστεθούν τα σωστά στοιχεία στον κατάλογο των συνδρομητών.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ............................
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ .....................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ...........................
ΠΟΛΗ ................. Τ.Κ.: .....................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ............ E-MAIL: ..............

 

,
Βραβεία του Συνεδρίου

 

Βραβεία του Συνεδρίου

Βασική Έρευνα
Απονέμονται δύο βραβεία (1.800,00 ευρώ το πρώτο και 1200,00 ευρώ το δεύτερο) και ένας έπαινος σε τρεις περιλήψεις εργασιών με θέμα βασικής έρευνας.
Χορηγός: Abbott Laboratories Eλλάς Α.Ε.Β.Ε.

Εφαρμοσμένη Έρευνα
Απονέμονται αντίστοιχα βραβεία σε περιλήψεις με θέμα εφαρμοσμένης έρευνας.
Χορηγός: Novartis Hellas A.E.B.E.

Έπαθλο "Σωτήρης Παπασταμάτης"
Απονέμονται δύο βραβεία (3.000,00 ευρώ το πρώτο, 1.800,00 ευρώ το δεύτερο) και ένας έπαινος σε πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες με θέμα Βιοϊατρικής.
Χορηγός: Sanofi Aventis.

Ετήσια Γερουλάνεια Βραβεία 2009
"Το Γερουλάνειο Ίδρυμα με απόφαση του Δ.Σ. του, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη βράβευση: α) της καλύτερης Ελληνικής ιατροϊστορικής μελέτης και β) της καλύτερης Ελληνικής ιατρικής πραγματείας με θέμα την ιατρική ηθική και δεοντολογία που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσης τετραετίας. Πληροφορίες για τους όρους βράβευσης στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Αραχώβης 35, Εξάρχεια, τηλ: 210 3825840.
Χορηγός: Γερουλάνειο Ίδρυμα.

Βραβείο "Γεράσιμου Καρβουντζή"
Απονέμεται ένα βραβείο (1.000,00 ευρώ) για την καλύτερη ηπατολογική εργασία του Συνεδρίου.
Χορηγός: Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων.

Βραβείο "Αρχέγονο Κύτταρο"
Απονέμεται ένα βραβείο (1.000,00 ευρώ) σε νέο ειδικευόμενο ιατρό, που θα υποβάλλει ερευνητική εργασία, που πραγματεύεται αιματολογικό θέμα και συμμετέχει ως πρώτος συγγραφέας.
Χορηγός: Όμιλος Φίλων Αιματολογικής Κλινικής "Γ. Γεννηματάς", "Το Αρχέγονο Κύτταρο"

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ και στο παρακάτω link

 

 

Βραβεία του Συνεδρίου (pdf)

Μέγεθος αρχείου: 120 KB