Πρόεδρος:

Ελευθέριος Θηραίος

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός,

Διευθυντής ΕΣΥ, ΚΥ Βάρης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ΟΔΙΠΥ ΑΕ

Αντιπρόεδρος:

Νικόλαος Αρκαδόπουλος

Χειρουργός,

Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Δ' Χειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝ «Αττικόν»

Γενική Γραμματέας:

Αικατερίνη Μαραθιά

Πνευμονολόγος,

τ. Διευθύντρια Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Ειδικός Γραμματέας:

 Δημήτριος Βασιλόπουλος

Παθολόγος-Ρευματολόγος,

Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Β’ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο ΕΚΠΑ, Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ταμίας:

Λουκιανός Ραλλίδης

Καρδιολόγος,

Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν»

Μέλη:

Αλέξανδρος Αρδαβάνης

Παθολόγος-Ογκολόγος,

Διευθυντής - Επιστημονικός Υπεύθυνος, Α’ Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»

 

Ελισάβετ Γρουζή

 

Αιματολόγος,

Συντονίστρια Διευθύντρια Αιμοδοσίας, ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»

 

Δημήτριος Μπούμπας

Παθολόγος-Ρευματολόγος,

Καθηγητής Παθολογίας, Δ’ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος της Μονάδας Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ «Αττικόν»

 

Σωκράτης Παπαγεωργίου

Νευρολόγος,

Καθηγητής Νευρολογίας-Νευροψυχολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Α΄ Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Αιγινήτειο»