Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την διακοπή του Καπνίσματος

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος για την διακοπή του καπνίσματος στην Κρήτη (TiTAN Crete) είναι η ανάπτυξη ενός καταρτισμένου δικτύου γενικών ιατρών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην Κρήτη, το οποίο θα ενσωματώσει την θεραπεία διακοπής καπνίσματος στην καθημερινή κλινική πρακτική και θα δημιουργήσει εξειδικευμένους επιστήμονες στην πολιτική ελέγχου του καπνίσματος.

Το TiTAN Crete είναι μια έρευνα που διεξάγεται ως μια συνεργασία μεταξύ της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κρήτη, Ελλάδα) και του Τμήματος Πρόληψης και Αποκατάστασης του Καρδιολογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Οτάβα (Οτάβα, Καναδάς).

Ως μέρος αυτής της έρευνας διετούς διάρκειας έχουμε αναλάβει να σχεδιάσουμε και να παραδώσουμε ένα πολυ-παραγοντικό πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης ειδικά για χρήση του καπνού στην πρωτοβάθμιας φροντίδα στην Κρήτη. Το πρόγραμμα αποτελεί προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα, του επιτυχημένου προγράμματος παρέμβασης που αναπτύχθηκε από το Καρδιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστήμιου της Οτάβα. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και η βοήθεια που θα παρασχεθεί για την καθημερινή πρακτική στα ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν στους Ιατρούς τα πιο επικαιροποιημένα εργαλεία αλλά και γνώσεις με σκοπό να βοηθήσουν τους ασθενείς που καπνίζουν.

Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος κατάρτισης θα αξιολογηθεί με βάση τα στοιχεία πριν και μετά την παρέμβαση (pre-post evaluation design). Η συλλογή δεδομένων θα γίνει σε όλα τα συμμετέχοντα ιατρεία πριν από την εφαρμογή του προγράμματος και θα επαναληφθεί 6 μήνες αργότερα, ώστε να προσδιοριστεί η επίδραση του προγράμματος στην θεραπεία για την διακοπή του καπνίσματος.

Τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Titan Crete θα είναι διαθέσιμα για χρήση ευρύτερα στην Κρήτη και στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του έργου.

ΝΕΟΤΕΡΑ:

  •  Εκπαίδευση Γενικών Ιατρών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας TiTAN Crete – 23 Σεπτεμβρίου 2015
  •  Εργαλεία Γενικών Ιατρών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας TiTAN Crete
  •  Επικαιροποιημένες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την διακοπή του καπνίσματο

Περισσότερα

Tuesday, July 10, 2018