Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα"

Ενημερωτικό Δελτίο

 

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα", για έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο του 2019, υπό την διεύθυνση του Προέδρου της Καθηγητή Παθολογίας Πέτρου Π. Σφηκάκη με την επιστημονική συμβολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Γηριατρικής Εταιρίας (EUGMS) Καθηγητή Γηριατρικής Αθανασίου Μπενέτου. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γιατρούς που ενδιαφέρονται για την φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών, και θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο για Γενικούς Ιατρούς και Παθολόγους, αλλά και για ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που αναλαμβάνουν γηριατρικούς ασθενείς. Η φοίτηση διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα πρώτα δύο περιλαμβάνουν διαλέξεις κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, ενώ κατά το τρίτο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, σε ευέλικτο ωράριο. Η υποβολή φακέλων υποψηφιότητας γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση geriatric.pms.uoa@gmail.com ως και 31 Μαΐου 2019. Περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά υποψηφιότητας στους κάτωθι συνδέσμους: 

https://geriatric.med.uoa.gr/

Monday, December 3, 2018